Teenused

Puulangetus

Puude langetust võib vaja minna mitmetel põhjustel: haigused, kuivamine, valguse varjamine või harvendamise vajadus. Planeerime ja sooritame riskivaba puulangetuse sõltuvalt asukohast ja kliendi soovidest. Loodussõbralik lähenemine ja tellija soovidega arvestamine annab tulemuseks ilusa koduaia, aga ka korterelamute ümbruse. Vajaduse korral freesime langetatud puude kännud ja veame ära puust tekkinud jäätmed.

Puuhooldus

Aias ja pargis kasvavaid puid tuleks hooldada juba varajases eas, et neist kasvaksid suured, terved ja ilusad puud. Puude istutamine oma aeda või ümbritsevasse keskkonda kasvab aasta-aastalt, kuid samas paljudel puudub piisav teadmine istikute ja noorte puude hoolduslõikuse kohta. Hooldust vajavad puud on sageli ohtlikud oma kuivanud okste ja tüveosadega. Õige hoolduslõikuse saladus seisneb konkreetse puu vajaduste mõistmises ning järjepidevas tegutsemises. Meie aitame meelsasti!
Puude hooldus linnatingimustes on aega- ja vaevanõudev töö. Tavaliselt peab arvestama liikluse ja ümbritseva infrastrukuuri poolt tekitavate takistustega. Meie kogenud meeskond leiab selliste tööde puhul parimad lahendused!

Kruntide puhastamine võsast, puudest ja kändudest

Liskas puuhooldusele ja -langetusele teeme ka lihtsamaid metsuritöid, milleks on kruntide puhastamine võsast ja puudest. Antud teenust tellivad tavaliselt kinnisvaraarendajad ja kinnistu omanikud, kes soovivad enne ehitus- või kaevetöid eemaldada objektilt segavad puud ja võsa.

Puulangetus ronimistehnikaga

Kui puud ei õnnestu turvaliselt otse langetada, kasutame selleks ronimistehnikat või korvtõstukit.

Hekkide hoolduslõikus

Teostame hekkide hooldus- ja madalakslõikusi. Põõsad ja hekid püsivad tugevate ja ilusatena kui neid korrapäraselt hooldada.

Kändude freesimine

Kändude freesimine on hea lahendus vabaneda kändudest. Kännufrees ei riku muru, mahub ka raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse ja sellest tekkiv kännuhake leiab kasutust koduaias. Freesitud kohta jääb kännuhake, mille võime soovi korral eemaldada ja asendada mullaga, et siis sinna kohale kasvaks muru või saaks istutada uue taime.